Wednesday, September 21, 2005

Blog Poll Week Four

1 Southern Cal (41)
2 Texas (5)
3 Louisiana State
4 Florida
5 Virginia Tech
6 Georgia
7 Florida State
8 Louisville
9 Ohio State
10 Tennessee
11 Miami (Florida)
12 Purdue
13 Michigan
14 Georgia Tech
15 Arizona State
16 Cal
17 Michigan State
18 Notre Dame
19 Alabama
20 Texas Tech
21 Iowa
22 UCLA
23 Iowa State
24 Boston College
25 Virginia
Also Receiving Votes: Minnesota(2.1), Texas A&M(2.1), Oregon(1.9), Clemson(1.7), Wisconsin(1.1), Auburn(1.0), Colorado(0.6), North Carolina State(0.6), Vanderbilt(0.6), UTEP(0.3), West Virginia(0.3), Penn State(0.2), Toledo(0.1), TCU(0.0), New Mexico(0.0), Fresno State(0.0),

Total Ballots: 47